1. Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie przez Dorotę Czechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MDA Promotion Agencja Reklamowa Dorota Czechowska, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-164-38-90, numer Regon: 811257056 („Administrator Danych”) wyczerpującej wiedzy na temat procesów przetwarzania danych osobowych podejmowanych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego https://bgood.pl („Serwis internetowy” lub „Serwis”).

W ten sposób chcemy nie tylko zadośćuczynić wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), ale przede wszystkim zwrócić Twoją uwagę na niektóre obszary przetwarzania, które mogą mieć wpływ na poziom Twojej prywatności. Zdajemy sobie bowiem z tego sprawę, że dzięki dynamicznemu rozwojowi nowych technologii, korzystanie z Internetu niesienie za sobą coraz więcej zagrożeń dla prywatności każdego użytkownika sieci. Dlatego też punktach Serwisu, gdzie pozyskuje się Twoje dane, Administrator dodatkowo będzie informował Cię o celu i zakresie przetwarzania. Wówczas postanowienia niniejszej Polityki Bezpieczeństwa będą miały jedynie charakter uzupełniający.

2. Inspektor Ochrony Danych

Ponieważ Administrator Danych poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, Administrator postanowił wyznaczyć inspektora ochrony danych („IOD”). Osoba której dane dotyczą w każdym momencie może się z nim kontaktować w drodze e-mail: dorota@mda.com.pl lub telefonicznie (+48 91 43 95 772 w. 25).

Zgodnie z RODO Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Nie oznacza to jednak, że ochrona Twojej prywatności nie jest dla Administratora priorytetem. Funkcję odpowiadającą IOD pełni bowiem specjalny zespół osób, którzy czuwa na przestrzeganiem postanowień niniejszej Polityki Prywatności, jak również odpowiednich wewnętrznych procedur.

3. Rodzaje danych osobowych lub informacji mogących być danymi osobowymi

W ramach funkcjonalności Serwisu internetowego Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe lub informacje, mogące być danymi osobowymi:

a) Informacje, które samemu dostarczasz

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu.

b) Dane transakcyjne

Gromadzimy też informacje o wszelkich transakcjach handlowych, które realizujesz w ramach Serwisu internetowego (np. dane o płatnościach, rachunkach bankowych, dane wysyłkowe oraz dane kontaktowe).

c) Dane geolokalizacyjne

Korzystając z Serwisu internetowego może dojść do pozyskania adresu IP Twojego urządzenia, adresu URL żądania, informacji o dostawcy usług internetowych (ISP), ustalenia długości i szerokości geograficznej, adresu punktu dostępowego Wi-Fi. Pamiętaj jednak, że włączając odpowiednie ustawienia Twojego urządzenia, możesz znacznie ograniczyć możliwość generowania tego typu informacji.

d) Informacje pozyskane za pomocą plików cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, podczas korzystania z Internetu. Są one później rozpoznawane przez witrynę internetową, którą wcześniej odwiedzano. Oznacza to, że dzięki technologii plików cookies Twoje urządzenie rejestruje przebieg Twojej aktywności w Serwisie internetowym, a podczas kolejnych jego odwiedzin system informatyczny obsługujący Serwis jest w stanie sięgnąć do zawartości plików cookies zapisanych na Twoim urządzeniu.

Pliki cookies przede wszystkim ułatwiają korzystanie z Serwisu. Dlatego też są one nośnikiem informacji na temat typu/modelu Twojego urządzenia, jak również rodzaju oraz wersji systemu operacyjnego, wersji oraz rodzaju przeglądarki internetowej, ustawionego języka, rozdzielczości ekranu, rozmiaru czcionki oraz wyglądu strony internetowej. Dzięki tym informacjom możliwe jest zapewnienie skutecznego funkcjonowania Serwisu. Informacje te same w sobie nie stanowią danych osobowych.

Administrator korzysta z plików cookies „stałych” (które zachowywane są w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia lub do czasu określonego w parametrach danego pliku cookies) lub cookies „sesyjnych” (które zachowywane są w przeglądarce internetowej do czasu opuszczenia Serwisu):

Chcąc ograniczyć zakres przekazywanych informacji przez Twoje urządzenie w oparciu o działanie technologii plików cookies, powinieneś zadbać o uruchomienie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz w podczas odwiedzin Serwisu Internetowego. Oto informacje dotyczące ustawień polityki cookies na następujących najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Pamiętaj jednak o tym, że zablokowanie zapisywania plików cookies na Twoim urządzeniu może mieć wpływ na obniżenie poziomu funkcjonowania Serwisu internetowego.

Ponadto, musisz mieć tego świadomość, że pomimo usunięcia plików cookies na Twoim urządzeniu mogą być zapisane inne elementy (np. HTML5 Local Storage lub HTML5 Global Storage), które podobnie jak pliki cookies mogą być nośnikami danych osobowych lub innych informacji. W celu zapobieżenia ich zapisywania na Twoim urządzeniu należy korzystać z tzw. prywatnego przeglądania przeglądarki internetowej.

e) Marketingowe pliki cookies

O ile wyrazisz wyraźną zgodę na korzystanie przez Serwis internetowy z tzw. marketingowych plików cookies, w ten sposób umożliwisz Administratorowi poznanie Twoich zainteresowań lub preferencji związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Pozwoli to Administratorów na wyświetlanie treści dopasowywanych do Twoich potrzeb. Podstawą takiego ustalenia może być rodzaj treści, które wyświetlasz w Serwisie internetowym, funkcje, z których korzystasz, działania, które podejmujesz, jak również terminy, częstotliwości i czas trwania Twoich aktywności przy korzystaniu z Serwisu internetowego.

Zgoda na korzystanie z marketingowych plików cookies może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie checboxa przy pierwszych odwiedzinach sklepu (por. Profilowanie). Tego rodzaju pliki cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz też w każdym czasie usunąć przy użyciu odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (zob. „Informacje pozyskane za pomocą plików cookies”).

f) Pliki cookies osób trzecich

Na treści wyświetlane w Serwisie mogą mieć wpływ pliki cookies pochodzące z innych witryn (tzw. third party cookies), tj. pliki cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu w czasie odwiedzin innych stron internetowych przy korzystaniu z funkcji widżetów lub innych wtrąceń. W ten sposób korzystając z Serwisu możliwe staje się wyświetlanie określonych treści reklamowych zewnętrznych dostawców (tzw. reklama behawioralna), na co Administrator nie ma wpływu.

Jeśli z jakiś powodów chciałbyś ograniczyć lub wyłączyć opcję reklamy behawioralnej na Twoich urządzeniu wejdź na http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Wyłącznie personalizacji reklam może też nastąpić przy użyciu odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki oferujących ochronę przed śledzeniem (zob. przykładowo Mozilla Firefox ™ https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowe) lub zainstalować wtyczkę do przeglądarki (zob. więcej https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl).

Również pobierając i instalując wtyczkę Google na Twoim urządzeniu może wyłączyć personalizację treści reklamowych (zob więcej: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl).

g) Informacje pozyskane przez Google Analitics

Ze względów analityczno-statystycznych Administrator korzysta z Google Analitics, które stanowi jedno z narzędzi informatycznych udostępnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako „Google”). Dzięki Google Analitics możliwe jest zebranie przez Administratora następujących anonimowych informacji na temat odwiedzin w Serwisie za pomocą kodu śledzącego przyporządkowanego domenie Serwisu: wyświetlane podstrony, czas spędzony w Serwisie oraz przejścia pomiędzy podstronami. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju narzędzi analityczno-statystycznych możliwe jest stałe podnoszenie atrakcyjności treści wyświetlanych w ramach Serwisu.

W odniesieniu do Google Analitics Administrator aktywował funkcję anonimowości IP oferowaną przez Google, która usuwa ostatnie 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) Twojego adresu IP (zob. więcej: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl).

Google Analitics bazuje przede wszystkim na informacjach pozyskanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług Google, a które wiążą się np. z wyszukiwaniem haseł; oglądaniem filmów; wyświetleniem reklam i treści oraz interakcji z nimi; zapisywaniem głosu i dźwięku, używaniem funkcji audio; robieniem zakupów; kontaktowaniem się z innymi osobami lub udostępnianiem materiałów; aktywnością w witrynach i aplikacjach innych firm, które korzystają z usług Google; historią przeglądania w przeglądarce Chrome ™ synchronizowanej z kontem Google. (zob. więcej na temat polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

Jeżeli jednak z jakiś powodów chciałbyś zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności w Internecie, zapoznaj się z instrukcją dostępną pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl Możesz też pobrać i zainstalować bezpłatną wtyczkę do przeglądarki internetowej zaprojektowaną przez Google ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

h) Informacje pozyskane przez Google AdWords

W ramach analitycznej usługi „Google AdWords po kliknięciu przez użytkownika treści reklamowych dotyczących Administratora lub Serwisu, umieszczonych przez Google poza Serwisem, powodującego przejście do Serwisu, Administrator otrzymuje od Google informacje o tym stosowną informację, która jest wykorzystywana przez Administratora wyłącznie do oceny statystycznej w celu optymalizacji reklam. Informacje te nie dają jednak możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika, lecz jedynie odnoszą się do całkowitej liczby użytkowników klikających na jedną z reklam dotyczących Serwisu oraz liczby przekierowań do Serwisu. Dzięki temu Administrator może ustalić, jakie wyszukiwane terminy najczęściej powodowały otwieranie strony internetowej Serwisu.

Usługa AdWords bazuje na technologii plików cookies. Ich usunięcie z pamięci urządzenia (por. wyjaśnienia powyżej „Informacje pozyskane za pomocą plików cookies”), utrudni w pozyskaniu powyższych informacji w odniesieniu do Twojej aktywności wiążącej się z klikaniem treści reklamowych dotyczących Serwisu. Nie będzie to jednak skutkowało pozbawieniem możliwości pozyskiwania danych statystycznych dotyczących liczby użytkowników odwiedzających Serwis i czasu jego odwiedzin. Można temu zapobiec instalując odpowiednie oprogramowanie (np. dodatek Ghostery: https://www.ghostery.com/products/).

i) Informacje pozyskane przez Google Tag Manager

Narzędzie analityczne Google Tag Manager umożliwia analizować sposób, w jaki korzystasz z Serwisu poprzez przypisanie do Twojego urządzenia generowanego automatycznie unikatowego numeru identyfikacyjnego, który pozwala Administratorowi rozpoznać Twoje urządzenie podczas następnej wizyty. W celu uniemożliwienia Administratorowi pozyskiwania informacji statystycznych za pomocą Google Tag Manager, usuń pliki cookies zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym „Informacje pozyskane za pomocą plików cookies”.

j) Wtyczki społecznościowe

Funkcjonalność Serwisu pozwala na korzystanie z wtyczek (plug-in) mediów społecznościowych (Facebook), dzięki którym można dzielić się lub polecać treści zamieszczone w Serwisie.

Wiąże się to z możliwością przekazywania niektórych Twoich danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem z Serwisu do wybranych portali mediów społecznościowych. Między innymi może dojść do przekazania adresu IP lub ID urządzenia. I to niezależnie of tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem danego medium społecznościowego, czy nie. Jako zarejestrowany użytkownik z kolei - w czasie kiedy jesteś zalogowany na portalu medium społecznościowego - portal ten może automatycznie odnotowywać informacje o Twojej wizycie w Serwisie. Tak samo będzie, gdy zdecydujesz się udostępnić określone treści z Serwisu używają np. funkcji („lubię”, „polecam” itd.).

4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Funkcjonowaniu Serwisu internetowego towarzyszy bardzo wiele celów oraz podstaw przetwarzania danych. Do najwrażliwszych z nich należą:

 1. przetwarzanie informacji, o których mowa w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca Prawo telekomunikacyjne pozyskiwanych w związku z odwiedzinami Serwisu internetowego w celu wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji handlowych oraz zainteresowań osoby, która wyraziła na to dobrowolną zgodę – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. tworzenie oraz prowadzenie konta Klienta, które umożliwia korzystanie z wybranych funkcjonalności wskazanych w regulaminie Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. podejmowanie czynności poprzedzających dokonanie rezerwacji lub złożenie zamówienia w Serwisie internetowych na warunkach określonych w (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. dokonywanie rezerwacji oraz jej anulowanie na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. realizacja oraz anulowanie zamówienia złożonego na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. wykonanie umowy sprzedaży zawartej na odległość zawartej za pośrednictwem portali Ceneo.pl oraz Allegro.pl na zasadach określonych w regulaminach tych portali (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. wykonanie umowy sprzedaży lub innej usługi określonej w regulaminie Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 8. wykonanie bezpłatnej usługi newsletter’a zamówionej na podstawie Twojej odrębnej zgody w oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 9. przyjmowanie, weryfikacja oraz publikacja złożonej przez Ciebie opinii produktu lub usług, która jest wyświetlana w Serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 10. realizacja uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 11. przyjmowanie oraz rozpatrywanie reklamacji towaru lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 12. prowadzenie dokumentacji podatkowo-księgowej, w tym wystawianie, wysyłanie, korygowanie, przechowywanie faktur VAT oraz prowadzenie dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 13. prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Prawnie uzasadniony interes prawny Administratora

To jedna z podstaw przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dzięki której Administrator może przetwarzać Twoje dane m. in. w następujących celach:

 1. udzielenie odpowiedzi na pytania złożone przez infolinię, prowadzenie korespondencji przez formularz kontaktowy lub aplikacjach typu Live Chat;
 2. bezpośrednie oferowanie produktów i usług Administratora (marketing bezpośredni), których sprzedaż zwykle następuje za pośrednictwem Serwisu internetowego (np. w drodze telefonicznej lub listownie);
 3. bezpośrednie oferowanie własnych produktów i usług Administratora w oparciu o odrębnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne);
 4. organizowanie konkursów i promocji, co ma służyć zachęceniu korzystania z odwiedzin Serwisu internetowego oraz budowania jego renomy na rynku;
 5. badanie satysfakcji klientów Serwisu internetowego, co służyć ma optymalizacji procesów obsługi;
 6. ewentualne ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami powstałymi w związku z zawieraniem jakichkolwiek umów za pośrednictwem Sklepu internetowego lub w związku z naruszeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego;
 7. zabezpieczanie dowodów na wypadek zaistnienia uzasadnionego podejrzenia lub wystąpienia zdarzenia mogącego wywołać szkodę wobec klientów Serwisu internetowego lub samego Administratora, jego pracowników oraz współpracowników;
 8. operacje statystyczne oraz analityczne, co ma służyć wewnętrznym potrzebom Administratora m. in. takim jak planowanie rozwoju strategii biznesowej;
 9. wsparcie techniczne w korzystaniu ze Serwisu internetowego, w tym poprzez informowanie o trudnościach w jego funkcjonowaniu;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa usługi;
 11. cele archiwizacyjne.

6. Zmiana celu przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zebrane np. w celu zawarcia umowy lub wykonania obowiązku prawnego – pod pewnymi warunkami (art. 6 ust. 4 RODO) – mogą być też przetwarzane dla potrzeb jednego lub więcej prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o ile przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane.

7. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe);
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

Generalnie nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wyjątek stanowi przekazywanie danych do Google – w zakresie usługi Google Analitics oraz Google AdWords. Jednocześnie należy wspomnieć, że Google posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W oparciu o umowę pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska stwierdziła zaś odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO).

9. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Może ono mieć jednak charakter bezwzględny lub nie. Jeżeli ma charakter bezwzględny, może to stanowić podstawę żądania usunięcia danych;
 2. Jeżeli zdecydujesz się wnieść sprzeciw wobec prowadzonego wobec Ciebie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe do takich celów. Dane te jednak mogą zostać wcześniej usunięte przez Administratora, jeżeli się okaże, że są one nieaktualne.
 3. W stosunku zaś do innych celów niż marketing bezpośredni (w tym profilowanie), Twój sprzeciw będzie skuteczny, jeżeli nie będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych osobowych istnieją dla Administratora jakiekolwiek ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Pozostałe prawa osoby, której dane dotyczą

Inne prawa, które przysługują Ci to:

 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych, tj., jeżeli się okaże, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe;
 3. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), tj., jeżeli się okaże, że Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których były przetwarzane; jeżeli złożono skuteczny sprzeciw; jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; jeżeli dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub UE;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowanych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jest to technicznie możliwe;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl

12. Sposób realizacji praw

W celu realizacji któregokolwiek z Twoich Praw prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres e-mail: sklep@bgood.pl

Gdy będziemy mieć jednak uzasadnione wątpliwości, że Ty to Ty, zmuszeni będziemy Cię odpowiednio zidentyfikować poprzez żądanie od Ciebie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz jej cofnięcie

Czasami możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na dokonanie przez Administratora określonych procesów przetwarzania Twoich danych. Taka sytuacja będzie dotyczyć wykorzystywania przez Administratora Twoich danych dla innych celów niż wykonanie umowy, realizacja obowiązku prawnego lub prawnie uzasadniony interes Administratora. Udzieloną zgodę możesz jednak w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przez Administratora przed tym momentem.

14. Zgoda na otrzymywanie treści marketingowe

Chociaż wysyłanie treści marketingowych stanowi jedną z formą prawnie uzasadnionego interes prawnego Administratora, w celu dostarczania treści o charakterze handlowym lub marketingowym („treści marketingowe”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, jak również urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (tj. SMS, MMS, komunikatory internetowe i inne form komunikowania drogą telekomunikacyjną za pomocą głosu, tekstów, obrazów), Administrator pozyskuje Twoją wcześniejszą zgodę.

Jeżeli zaś treści marketingowe mają charakter spersonalizowany w oparciu o Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, Administrator powinien również pozyskać Twoją wcześniejszą zgodę na profilowanie (zob. dalej „Profilowanie”).

15. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy (złożenia, realizacji zamówienia).

16. Aktualizacja Polityki Prywatności

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych osobowych. Nowe technologie oraz wciąż optymalizowana funkcjonalność Serwisu powodują, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy z wyprzedzeniem informować.

Gdybyś jednak miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, w każdym momencie możesz zwrócić się do Administratora wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep@bgood.pl

Data publikacji pierwszej wersji Polityki Prywatności: 20.12.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 20.12.2018 r.