You are currently viewing SZCZEGÓŁOWE ZNACZENIE SYMBOLIKI W KOLEKCJI „KOCHAJĄCE SERCE”

SZCZEGÓŁOWE ZNACZENIE SYMBOLIKI W KOLEKCJI „KOCHAJĄCE SERCE”

Kolekcja „Kochające Serce” – tak jak wszystko w Bgood – jest inspirowana konkretnym fragmentem Biblii.

Jednak „Kochające Serce” skrywa znacznie więcej symboli niż pozostałe kolekcje. Jest ona pod tym względem wyjątkowa.

Wyjątkowość jej wiąże się też ze szczególną historią jej powstania oraz wyjątkowym miejscem, które zajmuje w sercu osoby, która ją stworzyła. Poprzedni wpis na blogu opowiada o tym, jak Dorota, założycielka marki, poszukując miłości, odnajduje „Kochające Serce”

PRZECZYTAJ WPIS NA BLOGU: W POSZUKIWANIU MIŁOŚCI – o powstaniu kolekcji „Kochające Serce”

ZNAKI I SYMBOLE W KOLEKCJI „KOCHAJĄCE SERCE”

KSZTAŁT SERCA

W centrum tej kolekcji jest oczywiście serce. Zostało ono przedstawione w biżuterii w dwojaki sposób. Pierwszy kształt – uwydatnia kształt ludzkiego serca, w które wpisany jest wizerunek Chrystusa (naszyjnik, kolczyki, zawieszka), drugi – jest bliski utartemu kształtowi symbolu serca lecz jednocześnie nieregularny w formie – trochę bardziej niż standardowe kształty przypomina serce człowieka (pierścionek In Corde Dei, dolna część kolczyków).

WIZERUNEK JEZUSA

Jest to wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, zainspirowany obrazem „Serce Jezusa” krakowskiego małżeństwa artystów Jerzego Witkowskiego oraz Marii Samborskiej-Witkowskiej. Chrystus Zmartwychwstały, z pozostałymi na rękach bliznami po ranach z krzyża, wskazuje na swoje Miłosierne Serce, które jest – wg przekazu Ewangelii – ratunkiem dla świata. Druga ręka Jezusa wykonuje na grafice gest zaproszenia – aby przyjść do Niego i przyjąć Jego dar.

ZRANIONE SERCE

Serce Jezusa, obecne na tym wizerunku, posiada ranę. Jest to jedna z pięciu ran, która – inaczej niż rany od gwoździ na dłoniach i stopach, została zadana Jezusowi zaraz po śmierci lecz jeszcze na krzyżu – włócznią. Symbolika tego serca wiąże się z jego otwartością, mówi o tym, że – poddane zranieniu – nie zamyka się nigdy na człowieka, będąc zawsze gotowe przebaczyć i przyjąć do serca także ten współczesny świat.

PROMIENIE

Z tej rany, zadanej prosto w serce, wypłynęła natychmiast krew i woda, które również mają głębokie znaczenie symboliczne. Są to tzw. Promienie Miłosierdzia, które pojawiały się w wielu wizjach świętych w historii Kościoła. Promienie Miłosierdzia symbolizują Łaskę, którą Bóg obdarowuje cały świat poprzez ofiarę swojego Syna. Te promienie nieustannie wypływają z Jego Serca i są dostępne dla tych, którzy zechcą je przyjąć i nieść je dalej w świat.

IN CORDE DEI

Łaciński napis „In Corde Dei” tłumaczony na język polski „W Sercu Boga” również związane są z kultem Serca Jezusa i oznaczają przestrzeń miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa bez względu na okoliczności. W kolekcji cytujemy też słowa ś.p. Piotra Pawlukiewicza, który powiedział,
że „w sercu człowieka jest taka przestrzeń którą może wypełnić tylko Bóg”.

SIGLUM J 15, 9

Siglum czyli oznaczenie konkretnego fragmentu z Biblii wskazuje tutaj na Ewangelię św. Jana, rozdział 15, wers 9. Fragment ten, to Słowa Jezusa, który mówi do swoich uczniów: „Trwajcie z Miłości Mojej”. Jest to zaproszenie do stałej relacji miłości, konkretna wskazówka dla człowieka od Boga.

Symbolika kolekcji „Kochające Serce” inspiruje do procesu przemiany każdego z nas. Opowiada o Sercu ufnym wobec Boga i czułym wobec drugiego człowieka, które jest w stanie rozpalić współczesny świat ogniem cywilizacji miłości.

Produkty z kolekcji „Kochające Serce” możesz nabyć tutaj: BIŻUTERIA KOCHAJĄCE SERCE.

Dodaj komentarz